Dinsdag 24 januari 2023, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen