35.741

Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrondDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA) beoogt handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie aan artikel 1 van de Grondwet toe te voegen.

Met de bekendmaking van de wet van 16 februari 2021, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (zie dossier 32.411) is de eerste lezing van dit Grondwetsvoorstel afgerond. Het onderhavige voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet.

De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het Grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 15 maart 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga.

Tegen: SGP, PVV en FVD.

BIJ1 en Lid Omtzigt waren niet aanwezig bij deze stemming.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 januari 2023 na hoofdelijke stemming met 56 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen.

Voor: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: Fractie-Nanninga, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop.

De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 20 december 2022 ingediende motie-Kox (SP) c.s. over het plaatsen van de redactie van het algemeen verbod vóór de specifieke non-discriminatiegronden (EK, E) is op 17 januari 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het Tweede Kamerlid Bergkamp (D66) en de voormalige Tweede Kamerleden Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA). Bij brief van 23 april 2021 (TK, 5) is gemeld dat de verdediging van het voorstel is overgedragen.


Kerngegevens

ingediend

24 februari 2021

titel

Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

37