36.200 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DENK, JA21, Volt, BBB, Gündogan, Fractie Den Haan en Lid Omtzigt.

Tegen: PvdD, FVD, Groep Van Haga en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor KOREL heeft op 16 mei 2023 besloten om de brief van de minister voor K&E over de aanbieding rapport klimaattafel Bonaire (EK 36200 IV, S met bijlagen) aan te houden tot een volgende vergadering.

Op 4 april 2023 heeft de commissie een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van BZK over Koninkrijksrelaties (EK, R).


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

172
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-172] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-172] documenten