Dinsdag 4 april 2023, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)
Agenda

1.Mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK over de Koninkrijksrelaties