Dinsdag 17 januari 2023, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.36200 VIII, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW en de staatssecretaris van OCW over halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Bespreking brief en status toezeggingen

7.Rondvraag


Korte aantekeningen