35.352

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijsBij burgerschap staat het (leren) functioneren in de democratische rechtsstaat centraal en met dit wetsvoorstel wordt meer helderheid geboden over de algemene burgerschapsdoelstelling van het onderwijs en de uitgangspunten die daarbij gelden.

Verder krijgt de burgerschapsopdracht een meer verplichtend karakter en op het gebied van burgerschap ontwikkelt een apart ontwikkelteam bouwstenen die de specifieke kennis en vaardigheden van leerlingen beschrijven. Ten slotte wordt voorzien in een zorgplicht voor het bevoegd gezag ten aanzien van de schoolcultuur.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 17 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: SGP, PVV, Van Haga en FVD.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 8 en 15 juni 2021.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, FVD en PVV.

De 50PLUS-fractie was niet aanwezig bij de stemmingen.

De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 15 juni 2021 ingediende motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over sluiting van scholen die anti-democratisch gedachtengoed verspreiden (EK, F) is op 22 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en PVV stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2019

titel

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

74
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten