Dinsdag 8 november 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-IWO

4.Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, S)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

5.Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat (36200 XIII en 36200 XIV)

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 en Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen