Dinsdag 7 juni 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-IWO

4.Beleidsinzet biogrondstoffen

Brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2022 (32813 / 35668, AG)

Bespreking brief en status moties en toezeggingen

5.Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

Bespreking

6.Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV (35925 XIV, L)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV en de minister voor N&S over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022

Bespreking

7.Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q) en brief van de staatssecretaris van EZK - Klimaat en Energie van 16 september 2021 (34902, R)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg + brief 34902, R

11.Rondvraag


Korte aantekeningen