35.925 XIV

Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van het Diergezondheidsfonds.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, Volt, DENK, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA en JA21.

Tegen: PVV, PvdA, GroenLinks, PvdD, FVD, Groep Van Haga, BBB en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV en PvdD.

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 december 2021 werden vier moties ingediend. Over drie moties werd op 21 december 2021 gestemd, 1 motie werd aangehouden.

Het lid Koffeman (PvdD) heeft in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer op 22 februari 2022 verlof gevraagd om de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) te interpelleren over het kabinetsvoornemen om geen uitvoering aan de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (EK, H).

De Eerste Kamer heeft het gevraagde verlof verleend en de interpellatie vond op 22 februari 2022 plaats.

Op 15 maart 2022 vond een heropening van deze interpellatie met een derde termijn plaats. Tijdens deze derde termijn werd de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (EK, K) ingediend. Deze motie is op 22 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en VVD stemden tegen. De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

Het kennismakingsgesprek van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Natuur en Stikstof vond plaats op 12 april 2022.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (.. - 2024)

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

222
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-222] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-222] documenten