Verslag van de vergadering van de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Financiën (FIN) op 10 mei 2022Regulier

Datum: 10 mei 2022
Aanvang: 15.15 uur
Sluiting: 15.20 uur
Locatie: commissiekamer 2
Griffier: Van der BijlSprekers


Besluitpunten