foto van H.M. Prast (c) Anja van Wijgerden

Mevrouw Prast is vanaf 6 april 2021 lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer.

Henriëtte Prast (1955) was van 9 juni 2015 tot 1 maart 2019 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.Personalia

 • geboren te Amsterdam, 11 april 1955
 • Getrouwd met Francesco Distante

 

kinderen

 • 2 dochters, een kleindochter

 

woonplaats

 • Amsterdam, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Gepensioneerd

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezicht houden op en adviseren van de directie van BeFrank

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken, advisering Bestuur.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Bevorderen van gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap in Nederland.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergadering en het geven van de doorslag als de stemmen staken. Vormgeven van het beleid, dat is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van auditing in Nederland door het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en het delen van de resultaten daarvan, als opvolging van een van de aanbevelingen uit het rapport In het publiek belang

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Zie website AZL

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • Lid Raad van Advies Duurzaam Aandeel
 • Lid redactie "www.mejudice.nl"
 • beschrijving: Actief op het gebied van gedragseconomie, duurzaamheid, financieel gedrag en gezondheidsgerelateerd gedrag.

 • Lid Raad van Advies ZIFO
 • beschrijving: Toezicht houden op en adviseren van de directie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Duurzame leefstijl bevorderen via een app

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Toezicht houden op het beleid van het Bestuur en advisering van het Bestuur, met speciale aandacht voor de risico’s. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het Bestuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke kennisdeling

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advisering rond strategie UC Tilburg

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Maatschappelijk en wetenschappelijk klankbord directie

  advieswerk: ja

  sector: Banken

  bezoldigd: ja

 • Lid Kenniskamer ministerie van Infrastructuur en Milieu tot oktober 2018
 • Columnist Vereniging Eigen Huis Magazine tot mei 2018

Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, tot 1 november 1984
 • Tot 1 november 1984

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 6 april 2021 en eerder vanaf 9 juni 2015 tot 1 maart 2019
 • Lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) vanaf 1 januari 2008 tot oktober 2011
 • beschrijving: Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke kennisdeling

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • Onderzoeker De Nederlandsche Bank vanaf februari 1997 tot oktober 2007
 • Universitair hoofddocent algemene economie, Universiteit van Amsterdam vanaf 1985 tot 2002

andere activiteiten

 • beschrijving: Gepensioneerd

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezicht houden op en adviseren van de directie van BeFrank

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken, advisering Bestuur.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezicht houden op het beleid van het Bestuur en advisering van het Bestuur, met speciale aandacht voor de risico’s. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het Bestuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bevorderen van gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap in Nederland.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergadering en het geven van de doorslag als de stemmen staken. Vormgeven van het beleid, dat is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van auditing in Nederland door het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en het delen van de resultaten daarvan, als opvolging van een van de aanbevelingen uit het rapport In het publiek belang

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Zie website AZL

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advisering rond strategie UC Tilburg

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Maatschappelijk en wetenschappelijk klankbord directie

  advieswerk: ja

  sector: Banken

  bezoldigd: ja

 • Lid Kenniskamer ministerie van Infrastructuur en Milieu tot oktober 2018
 • Columnist Vereniging Eigen Huis Magazine tot mei 2018
 • Columnist Het Financiële Dagblad 2000 tot 2011
 • Lid Raad van Advies Duurzaam Aandeel
 • Lid redactie "www.mejudice.nl"
 • beschrijving: Actief op het gebied van gedragseconomie, duurzaamheid, financieel gedrag en gezondheidsgerelateerd gedrag.

 • Lid Raad van Advies ZIFO
 • Deskundige en vaste studiogast VARA programma Alles draait om geld, seizoenen 2009 en 2010
 • Bestuurslid Grachtenfestival
 • Lid Raad van Commissarissen en lid Remuneratie en Benoemingscommissie Woonzorg Nederland/Espria
 • Bestuurslid NIBUD (Nederlands Instituut Budgetvoorlichting)
 • Lid curatorium "De Baak Managementcentrum VNO NCW"
 • Lid Raad van Toezicht Bureau Promotie Podiumkunsten
 • Lid Raad van Advies Actuarieel Genootschap
 • Lid Monitoring Commissie Corporate Governance Code
 • Lid Monitoring Commissie Code Banken
 • Lid Raad van Toezicht AFM (Autoriteit Financiële Markten)
 • beschrijving: Toezicht houden op het beleid van de Staatsloterij

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • Lid Raad van Advies NTR Publieke Omroep
 • Lid Denktank Financiering Alternatieven voor dierproeven, ministerie van Economische Zaken
 • beschrijving: Toezicht houden op en adviseren van de directie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Duurzame leefstijl bevorderen via een app

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Hobby's

 • Italië, mode, veganistisch koken

 


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

2075 dagen
(6 april 2021 tot heden)
(9 juni 2015 tot 1 maart 2019)