foto van Senator Essers (CDA)

Peter Essers (1957) is sinds 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Essers was eerder lid van de Eerste Kamer van 10 juni 2003 tot 9 juni 2015.

Hij is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Tilburg en Voorzitter van het departement Belastingrecht van Tilburg Law School, Tilburg University. Verder is hij als redacteur verbonden aan diverse tijdschriften op fiscaal gebied.

De heer Essers is voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Financiën.Personalia

 • geboren te Margraten (Lb.), 10 maart 1957
 • gehuwd te Margraten, 16 januari 1981

 

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon

 

woonplaats

 • Loon op Zand, Noord-Brabant

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Redacteur International Tax Law Review Sapienza Università Editrice vanaf 1 september 2018
 • Penningmeester Stichting Heerlijkheid Loon op Zand 750 jaar vanaf 1 mei 2018
 • Voorzitter Vereniging voor Belastingwetenschap vanaf 1 januari 2017
 • Penningmeester Stichting Cini de Wind vanaf 1 januari 2016
 • Lid van de Raad van Commissarissen Agrifood Capital BV vanaf 1 januari 2015
 • Voorzitter Scientific Advisory Board van het Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance te München Max Planck Instituut München vanaf 1 mei 2014
 • Voorzitter Stichting Symfonische blaasmuziek vanaf 1 januari 2010
 • Voorzitter Koninklijke Sophia's Vereeniging uit Loon op Zand vanaf 2 maart 2002
 • Lid van het bestuur Stichting Muziekopleiding Loon op Zand vanaf 2 maart 2002
 • Lid van het bestuur Emily Verheyenfonds vanaf 2002
 • Lid van de jury van de Prof. mr. H.J. Hofstrapenning Wolters Kluwer vanaf 1 januari 2002
 • Lid bestuur Stichting Bijzondere Leerstoelen Tilburg University Tilburg University vanaf 1 januari 2002
 • Redacteur van de serie Fiscale monografieën Wolters Kluwer vanaf 1 april 2001
 • Redacteur Weekblad voor Fiscaal Recht Wolters Kluwer vanaf 1 februari 2001
 • Gasthoogleraar Wirtschaftsuniversität Wien vanaf 1 januari 1999
 • Redacteur EUCOTAX Series on European Taxation Wolters Kluwer vanaf 1 januari 1998
 • Annotator BNB Wolters Kluwer vanaf 1 januari 1995
 • Gasthoogleraar Universiteit van Bologna vanaf 1 januari 1995
 • Coördinator EUCOTAX Tilburg University vanaf 1 januari 1993
 • Redacteur Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht Wolters Kluwer vanaf 1 januari 1992
 • Hoogleraar belastingrecht en Voorzitter van het departement Belastingrecht van Tilburg Law School Tilburg University vanaf 1 september 1991

afgesloten

 • Lid examencommissie van de opleiding van het Register Belastingadviseurs vanaf 2002 tot september 2019
 • Lid examencollege Register Belastingadviseurs vanaf 1 januari 2002 tot 1 september 2019

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Atheneum "Sophianum" te Vaals, vanaf 1969 tot 1975

wetenschappelijk onderwijs

 • Fiscale economie, Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Universiteit van Tilburg), vanaf 1975 tot 1982

promotie

 • Rechtsgeleerdheid (economie), Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, 15 december 1989

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019 en eerder vanaf 10 juni 2003 tot 9 juni 2015
 • Redacteur International Tax Law Review Sapienza Università Editrice vanaf 1 september 2018
 • Voorzitter Scientific Advisory Board van het Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance te München Max Planck Instituut München vanaf 1 mei 2014
 • Lid examencollege Register Belastingadviseurs vanaf 1 januari 2002 tot 1 september 2019
 • Lid van de jury van de Prof. mr. H.J. Hofstrapenning Wolters Kluwer vanaf 1 januari 2002
 • Lid bestuur Stichting Bijzondere Leerstoelen Tilburg University Tilburg University vanaf 1 januari 2002
 • Redacteur van de serie Fiscale monografieën Wolters Kluwer vanaf 1 april 2001
 • Redacteur Weekblad voor Fiscaal Recht Wolters Kluwer vanaf 1 februari 2001
 • Gasthoogleraar Wirtschaftsuniversität Wien vanaf 1 januari 1999
 • Redacteur EUCOTAX Series on European Taxation Wolters Kluwer vanaf 1 januari 1998
 • Annotator BNB Wolters Kluwer vanaf 1 januari 1995
 • Gasthoogleraar Universiteit van Bologna vanaf 1 januari 1995
 • Coördinator EUCOTAX Tilburg University vanaf 1 januari 1993
 • Redacteur Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht Wolters Kluwer vanaf 1 januari 1992
 • Hoogleraar belastingrecht en Voorzitter van het departement Belastingrecht van Tilburg Law School Tilburg University vanaf 1 september 1991
 • Universitair hoofddocent belastingrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg vanaf 1 januari 1990 tot 1 september 1991
 • Universitair docent belastingrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg vanaf 1 mei 1984 tot 1 januari 1990
 • Adjunct-inspecteur 's Rijksbelastingen vanaf 1 juli 1982 tot 1 mei 1984
 • Leraar economie en handelswetenschappen, middelbaar onderwijs te Sittard en Echt vanaf 1 augustus 1980 tot 1 augustus 1982

andere activiteiten

 • Lid Werkgroep personenvennootschappen, die onderzoek doet naar een nieuw wettelijk stelsel voor personenvennootschappen vanaf 2013 tot 2016
 • Voorzitter commissie 'Goed koopmansgebruik en IFRS' van de Vereniging voor Belastingwetenschap vanaf 2013 tot 2015
 • Informateur collegebesprekingen in Woudrichem vanaf maart 2010 tot maart 2010
 • Lid Commissie Vennootschapsrecht vanaf mei 2005
 • Lid Raad van Commissarissen Wereldhave N.V. vanaf 1 april 2005 tot 1 mei 2013
 • Lid examencommissie van de opleiding van het Register Belastingadviseurs vanaf 2002 tot september 2019
 • Lid van het bestuur Emily Verheyenfonds vanaf 2002
 • Decaan faculteit der rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg vanaf 1998 tot 2001
 • Voorzitter Werkgroep Leasing in rechtsvergelijkend perspectief (Vereniging voor Belastingwetenschap) vanaf 1997 tot 2001
 • Redacteur tijdschrift Personenvennootschappen en aanverwante rechtsvormen vanaf 1995
 • Lid commissie herziening loon- en inkomstenbelasting vanaf 1994 tot 1994
 • Wetenschappelijk adviseur PriceWaterhouseCoopers vanaf 1 april 1987 tot 1 juni 2003
 • Vaste medewerker TVVS (maandblad voor ondernemingsrecht en rechtspersonen)
 • Lid Academic Committee European Association of Tax Law Professors

Partijpolitieke functies

 • Penningmeester CDA-fractie Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf juni 2007

afgesloten

 • Voorzitter van het bestuur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA vanaf 1 januari 2016 tot 2 september 2019


Publicaties

 • Belastingverzet, WFR 2019, nr. 728, blz. 516 t/m 525, 2 mei 2019
 • Rechtsvormdiscriminatie in het nationale en internationale belastingrecht, WFR 2018, nr. 7242, blz. 734 t/m 746, 7 juni 2018
 • Het Technolease drama (Eens maar nooit weer?), Wolters Kluwer, Deventer (204 blz.), 1 december 2016
 • Der Einfluss österreichiser Nationalsozialisten auf das nierderländische Steurrecht im Zweiten Weltkrieg, Österreichische Steuerzeitung 14/2016, blz. 387 t/m 396, 1 juli 2016
 • International Tax Justice between Machiavelli and Habermas, Bulletin for International Taxation, Volume 68-nr. 2, blz. 54 t/m 66, 1 februari 2014
 • Belast verleden, Kluwer 2013
 • Diverse wetenschappelijke artikelen inzake nationaal en internationaal belastingrecht
 • "VPB 2007 in het perspectief van Europa: verslag van het symposium gehouden te Maastricht op 4 november 2005" (2006)
 • "Vennootschapsbelasting" (2005)
 • "De toekomst van goed koopmansgebruik na de invoering van international financial reporting standards in 2005" (2005)
 • "The notion of income from capital: EATPL congress, Cologne 12-14 June 2003" (2005)
 • "Abusive application of international tax agreements: proceedings of a seminar held in Munich, Germany, in 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association" (2001)
 • "Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht : opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht" (2000)
 • "Environmental policy and direct taxation in Europe" (2000)
 • "The compatibility of anti-abuse provisions in tax treaties with EC law" (1998)
 • "Fiscale voorraadwaardering" (1996)
 • "De aandeelhouder onder schot" (1995)
 • "Fiscale grensvergelijkingen: de invloed van de ondernemingsbelastingheffing in Nederland, België en Duitsland op de concurrentiepositie en de woon- en vestigingsplaatskeuze van ondernemingen en haar eigenaren" (1994)
 • "Knelpunten bij de hervorming van de belastingheffing van ondernemingen" (1992)
 • "Man/vrouw-firma" (1991)
 • "Fiscale aspecten van de voorperiode van de BV" (dissertatie, 1989)

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 2 juni 2015

Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

5457 dagen
(11 juni 2019 tot heden)
(10 juni 2003 tot 9 juni 2015)