foto van Senator Essers (CDA)

Peter Essers (1957) is sinds 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Essers was eerder lid van de Eerste Kamer van 10 juni 2003 tot 9 juni 2015.

Hij is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Tilburg en Voorzitter van het departement Belastingrecht van Tilburg Law School, Tilburg University. Verder is hij als redacteur verbonden aan diverse tijdschriften op fiscaal gebied.

De heer Essers is voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Financiën.Personalia

 • geboren te Margraten (Lb.), 10 maart 1957
 • gehuwd te Margraten, 16 januari 1981

 

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon

 

woonplaats

 • Loon op Zand, Noord-Brabant

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting Heerlijkheid Loon op Zand 750 jaar organiseert en coördineert de activiteiten die samenhangen met de viering van het 750-jarig bestaan van de Heerlijkheid Loon op Zand (bestaande uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer)

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Voorzitten bestuursvergaderingen en voorzitten van de algemene ledenvergaderingen De Vereniging voor Belastingwetenschap heeft als doel het bevorderen van de fiscale wetenschap

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Stichting Cini de Wind is een goede doelen stichting die zich onder andere inzet voor de ondersteuning van een hospice in Waalwijk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Agrifood Capital BV zet zich in voor de bevordering van de samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven op het terrein van de agrifoodsector in Noord-Oost Brabant

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Evaluatie onderzoek en geven van adviezen voor de toekomst van het onderzoek op de terreinen van het fiscale recht en openbare financiën

  advieswerk: ja

  sector: belastingrecht en openbare financiën

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting symfonische blaasmuziek bevordert de promotie van de symfonische blaasmuziek door het uitreiken van de Heinz Friesen bokaal en het organiseren van concerten

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Voorzitter van de harmonie Koninklijke Sophia's Vereeniging te Loon op Zand

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting Muziekopleiding Loon op Zand verzorgt muziekonderwijs in Loon op Zand

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Stichting Emily Verheyen Fonds zet zich in voor de promotie en ondersteuning van Koninklijke Sophia’s Vereeniging.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: lid van een jury die een keer in de twee tot drie jaar een prijs uitreikt aan een fiscalist die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van fiscaal-wetenschappelijke publicaties

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: bestuurswerkzaamheden die samenhangen met de instelling, continuering en beëindiging van bijzondere leerstoelen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: verzorgen van colleges

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: annoteren van arresten van de Hoge Raad

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Geven van gastcolleges en verzorgen van publicaties op fiscaal terrein

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: EUCOTAX (European and US Universities Cooperating on Taxes) organiseert jaarlijks een Wintercourse voor Europese en Amerikaanse studenten fiscaal recht en fiscale economie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Onderwijs, onderzoek en management op fiscaal terrein

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

afgesloten

 • Lid examencommissie van de opleiding van het Register Belastingadviseurs vanaf 2002 tot september 2019
 • beschrijving: Vooraf controleren van examens en afnemen van mondelinge examens

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Atheneum "Sophianum" te Vaals, vanaf 1969 tot 1975

wetenschappelijk onderwijs

 • Fiscale economie, Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Universiteit van Tilburg), vanaf 1975 tot 1982

promotie

 • Rechtsgeleerdheid (economie), Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, 15 december 1989

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019 en eerder vanaf 10 juni 2003 tot 9 juni 2015
 • beschrijving: redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Evaluatie onderzoek en geven van adviezen voor de toekomst van het onderzoek op de terreinen van het fiscale recht en openbare financiën

  advieswerk: ja

  sector: belastingrecht en openbare financiën

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Vooraf controleren van examens en afnemen van mondelinge examens

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: lid van een jury die een keer in de twee tot drie jaar een prijs uitreikt aan een fiscalist die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van fiscaal-wetenschappelijke publicaties

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: bestuurswerkzaamheden die samenhangen met de instelling, continuering en beëindiging van bijzondere leerstoelen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: verzorgen van colleges

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: annoteren van arresten van de Hoge Raad

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Geven van gastcolleges en verzorgen van publicaties op fiscaal terrein

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: EUCOTAX (European and US Universities Cooperating on Taxes) organiseert jaarlijks een Wintercourse voor Europese en Amerikaanse studenten fiscaal recht en fiscale economie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: redacteurswerk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Onderwijs, onderzoek en management op fiscaal terrein

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • Universitair hoofddocent belastingrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg vanaf 1 januari 1990 tot 1 september 1991
 • Universitair docent belastingrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg vanaf 1 mei 1984 tot 1 januari 1990
 • Adjunct-inspecteur 's Rijksbelastingen vanaf 1 juli 1982 tot 1 mei 1984
 • Leraar economie en handelswetenschappen, middelbaar onderwijs te Sittard en Echt vanaf 1 augustus 1980 tot 1 augustus 1982

andere activiteiten

 • Lid Werkgroep personenvennootschappen, die onderzoek doet naar een nieuw wettelijk stelsel voor personenvennootschappen vanaf 2013 tot 2016
 • Voorzitter commissie 'Goed koopmansgebruik en IFRS' van de Vereniging voor Belastingwetenschap vanaf 2013 tot 2015
 • Informateur collegebesprekingen in Woudrichem vanaf maart 2010 tot maart 2010
 • Lid Commissie Vennootschapsrecht vanaf mei 2005
 • Lid Raad van Commissarissen Wereldhave N.V. vanaf 1 april 2005 tot 1 mei 2013
 • Lid examencommissie van de opleiding van het Register Belastingadviseurs vanaf 2002 tot september 2019
 • beschrijving: De Stichting Emily Verheyen Fonds zet zich in voor de promotie en ondersteuning van Koninklijke Sophia’s Vereeniging.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Decaan faculteit der rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg vanaf 1998 tot 2001
 • Voorzitter Werkgroep Leasing in rechtsvergelijkend perspectief (Vereniging voor Belastingwetenschap) vanaf 1997 tot 2001
 • Redacteur tijdschrift Personenvennootschappen en aanverwante rechtsvormen vanaf 1995
 • Lid commissie herziening loon- en inkomstenbelasting vanaf 1994 tot 1994
 • Wetenschappelijk adviseur PriceWaterhouseCoopers vanaf 1 april 1987 tot 1 juni 2003
 • Vaste medewerker TVVS (maandblad voor ondernemingsrecht en rechtspersonen)
 • Lid Academic Committee European Association of Tax Law Professors

Partijpolitieke functies

 • Penningmeester CDA-fractie Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf juni 2007

afgesloten

 • beschrijving: Voorzitten van de bestuursvergaderingen van het WI. Klankbordfunctie voor de directeur van het WI

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Publicaties

 • Belastingverzet, WFR 2019, nr. 728, blz. 516 t/m 525, 2 mei 2019
 • Rechtsvormdiscriminatie in het nationale en internationale belastingrecht, WFR 2018, nr. 7242, blz. 734 t/m 746, 7 juni 2018
 • Het Technolease drama (Eens maar nooit weer?), Wolters Kluwer, Deventer (204 blz.), 1 december 2016
 • Der Einfluss österreichiser Nationalsozialisten auf das nierderländische Steurrecht im Zweiten Weltkrieg, Österreichische Steuerzeitung 14/2016, blz. 387 t/m 396, 1 juli 2016
 • International Tax Justice between Machiavelli and Habermas, Bulletin for International Taxation, Volume 68-nr. 2, blz. 54 t/m 66, 1 februari 2014
 • Belast verleden, Kluwer 2013
 • Diverse wetenschappelijke artikelen inzake nationaal en internationaal belastingrecht
 • "VPB 2007 in het perspectief van Europa: verslag van het symposium gehouden te Maastricht op 4 november 2005" (2006)
 • "Vennootschapsbelasting" (2005)
 • "De toekomst van goed koopmansgebruik na de invoering van international financial reporting standards in 2005" (2005)
 • "The notion of income from capital: EATPL congress, Cologne 12-14 June 2003" (2005)
 • "Abusive application of international tax agreements: proceedings of a seminar held in Munich, Germany, in 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association" (2001)
 • "Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht : opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht" (2000)
 • "Environmental policy and direct taxation in Europe" (2000)
 • "The compatibility of anti-abuse provisions in tax treaties with EC law" (1998)
 • "Fiscale voorraadwaardering" (1996)
 • "De aandeelhouder onder schot" (1995)
 • "Fiscale grensvergelijkingen: de invloed van de ondernemingsbelastingheffing in Nederland, België en Duitsland op de concurrentiepositie en de woon- en vestigingsplaatskeuze van ondernemingen en haar eigenaren" (1994)
 • "Knelpunten bij de hervorming van de belastingheffing van ondernemingen" (1992)
 • "Man/vrouw-firma" (1991)
 • "Fiscale aspecten van de voorperiode van de BV" (dissertatie, 1989)

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 2 juni 2015

Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

5715 dagen
(11 juni 2019 tot heden)
(10 juni 2003 tot 9 juni 2015)