Dinsdag 10 mei 2022, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35420, BX

Brief over de langetermijnvisie op coronasteun; Noodpakket banen en economie

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.Rondvraag


Korte aantekeningen