Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 10 mei 2022
1. 35420, BX

Brief over de langetermijnvisie op coronasteun; Noodpakket banen en economie

Inbreng voor schriftelijk overleg over de uitgangspunten voor de langetermijnvisie op het coronasteunbeleid (35420, BX) wordt geleverd door de leden van de CDA-fractie (Essers) en de PvdD-fractie (Prast).


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl