Dinsdag 21 december 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
35901

Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

Procedure

3.
35951

Vervallen van de verruiming van mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten

Procedure

4.
28750, I

Brief van de minister van BZK over de rol van provincies in processen van gemeentelijke herindeling en over andere aspecten van gemeentelijke herindelingen; Gemeentelijke herindeling

Inbreng voor schriftelijk overleg

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen