28.750

Gemeentelijke herindelingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over onder andere de Beleidskaders gemeentelijke herindeling die in de loop der jaren door de ministerraad zijn vastgesteld.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 23 december 2021 gereageerd op de brief van de minister van BZK van 2 december 2021 over de rol van provincies in processen van gemeentelijke herindeling en over andere aspecten van gemeentelijke herindelingen (EK, I).

De commissie heeft op 10 november 2020 de brief van de minister van BZK ter aanbieding van het eindrapport Procesevaluatie herindeling Vijfheerenlanden: Hoe verliep de samenwerking? (EK 28.750 / 34.824, H) voor kennisgeving aangenomen. De brief kan desgewenst betrokken worden bij toekomstige herindelingen, zeker als daarbij aanpassing van een provinciegrens aan de orde is.


Kerngegevens

begonnen

3 april 2009

titel

Gemeentelijke herindeling

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-111] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-111] documenten