Dinsdag 14 december 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN vanwege toevoeging agendapunt 8

2.
35971, 35972, 35973 en 35979 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Wetsvoorstellen ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Bespreking stand van zaken5.
25295 / 35526, X (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 10 december 2021 over de voortzetting financiƫle COVID-maatregelen zorg 2022 inclusief voorhang verlengen meerkostenprestatie

Bespreking

6.
35925 XVII / 25295, B (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en BDO)

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de wereldwijde aanpak van de COVID-19 pandemie; Infectieziektenbestrijding

Bespreking

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen