35.972

Schrappen instemmingsrecht medezeggenschapsorganen onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijsDit wetsvoorstel schrapt in de Wet publieke gezondheid (Wpg) het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs over de inzet van coronatoegangsbewijzen. De bepaling over het instemmingsrecht is bij amendement-Paternotte c.s. (TK 35.807, nr. 56) in de Wpg gekomen. Nu blijkt dat de besluitvorming over de inzet van het coronatoegangsbewijs niet op instellingsniveau genomen wordt, kan de regeling komen te vervallen.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij amvb te bepalen dat bij ministeriële regeling (de voorwaarden voor) de inzet van het coronatoegangsbewijs in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden vastgesteld. Omdat het onderwijs zoveel mogelijk fysiek moet plaatsvinden kan het wetsvoorstel een bijdrage leveren aan het verminderen van de overdracht van het coronavirus.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van VWS heeft dit wetsvoorstel bij brief van 7 maart 2022 (TK, 7) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

22 november 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten