35.925 XVII

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, C) op 7 december 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21 en BBB.

Tegen: PVV, PvdD, FVD, Groep Van Haga en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Een kennismakingsgesprek van de commissie met de minister voor BHenO vond plaats op 8 maart 2022.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

103
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten