35.973

Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg) waardoor het mogelijk wordt bij ministeriële regeling in specifieke situaties een 2G-coronatoegangsbewijs te verplichten. 2G wil zeggen dat iemand gevaccineerd moet zijn tegen of genezen van het coronavirus om een 2G-coronatoegangsbewijs te krijgen. Een negatieve testuitslag is niet voldoende. Het doel is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de overbelasting van de zorg te beperken en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen, terwijl sectoren veilig open kunnen die nu niet volledig open kunnen of die gesloten zijn.

Met 2G-maatregelen wordt het mogelijk om voor bepaalde plekken een 2G-coronatoegangsbewijs te verplichten. Hierbij kan gedacht worden aan hoogrisico-omgevingen in de cultuursector, de horeca, bij evenementen en in niet-essentiële dienstverlening zoals pretparken en dierentuinen. De inzet van een 2G-coronatoegangsbewijs kan alleen als er hoog risico is op virusoverdracht. Dit risico wordt ingeschat op basis van de ernst van de epidemiologische situatie en de omgeving waarin mensen samenkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De Tweede Kamer heeft op 10 februari 2022 de motie-Van der Staaij en Omtzigt over intrekken van het wetsvoorstel voor het coronatoegangsbewijs (TK 25.295, 1760) aangenomen.

De minister van VWS heeft dit wetsvoorstel bij brief van 7 maart 2022 (TK, 9) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

22 november 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten