Dinsdag 23 november 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN vanwege wijziging agendapunten 3, 4 en de mededelingen en informatie, en toevoeging agendapunten 5 en 6

3.Ingediende wetsvoorstellen en voorgehangen AMvB ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 35961 / 25295, CS) en van 22 november 2021 (35972, A)

Bespreking stand van zaken en conceptbrief4.35526 / 25295, CU (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL en IWO)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regelingen houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het toevoegen van mogelijkheden voor het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs en enkele herstelpunten en in verband met het herstellen van enkele omissies, en de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het opnemen van een grondslag voor het blokkeren van coronatoegangsbewijzen en wijzigingen ten aanzien van testverplichtingen; Infectieziektenbestrijding

Bespreking

6.T03150 - Toezegging Inzet vaccins buitenland (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 25295, CR)

Bespreking brief en status toezegging

7.Verzamelbrief vragen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 19 november 2021 in reactie op de brief van 8 november 2021 (verslag schriftelijk overleg (35526 / 25295, CT))

Bespreking verslag schriftelijk overleg

10.Rondvraag


Korte aantekeningen