Verslag van de vergadering van de commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 23 november 2021Video-vergadering

Datum: 23 november 2021
Aanvang: 18.00 uur
Sluiting: 18.30 uur
Locatie: Teams
Griffier: De Boer

 

Van deze vergadering is geen videoregistratie.


Besluitpunten