Dinsdag 5 oktober 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.
35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Nadere procedure

4.
35530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Inbreng voor het (nader voorlopig) verslag

8.
T03026

Toezegging Elektronische veiligheid (35.590)

Bespreking

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen