35.578 / 35.431, G

Motie-Kox (SP) c.s. over de tegemoetkoming van huurders die buiten de wet vallenIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of en op welke wijze de huurders die buiten de wet Eenmalige huurverlaging voor huurders met een lager inkomen vallen maar in een vergelijkbare situatie verkeren, tegemoet gekomen kunnen worden, en daarover de Kamer ruim voor 1 juli 2021 te informeren.Kerngegevens

nummer 35.578 / 35.431, G
ingediend 1 december 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 8 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD en Fractie-Otten stemden tegen.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.M. de Boer (GroenLinks)
G. Gerbrandy (OSF)
dossier(s) Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578)
Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 7 december 2021 besloten het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 1 december 2021 (EK 35.578 / 27.926, L) over de uitvoering van de wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen en over deze motie desgewenst te betrekken bij het debat over het onderdeel 'wonen' van de begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (35.925 VII). Ook de onderhavige motie zelf kon desgewenst bij dit debat betrokken worden.

Dit debat vond plaats op 21 december 2021.

De commissie was in schriftelijk overleg getreden naar aanleiding van de brief van de minister van 5 juli 2021 over actualiteit in het huurbeleid en over betere benutting van de woningvoorraad (EK 34.373 / 27.926 / 35.488 / 35.516 / 35.518 / 35.578, N met bijlagen) en de brief van de minister van 13 september 2021 (EK 35.578, K) over de tegemoetkoming van huurders.Uitvoering