Dinsdag 28 september 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35074, Y

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over werken als zelfstandige (Zevende voortgangsbrief ); Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Bespreking afschrift zevende voortgangsbrief "werken als zelfstandige"

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen