Dinsdag 1 juni 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Mondeling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel op 15 juni 2021

Schriftelijke inventarisatie thema's

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen