Dinsdag 9 februari 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
35213

Uitvoering Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Inbreng voor schriftelijk overleg

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen