T03038

Toezegging AOW-leeftijd en levensverwachting (35.520)De minister van SZW zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rooijen (50PLUS), de Kamer een afschrift sturen van brief aan de Tweede Kamer over het laten dalen van de AOW-leeftijd als de levensverwachting afneemt.


Kerngegevens

Nummer T03038
Status voldaan
Datum toezegging 24 november 2020
Deadline 1 maart 2021
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen AOW-leeftijd
levensverwachting
Kamerstukken Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35.520)


Uit de stukken

Handelingen I 2020/21, nr. 11, item 5, p. 14

Van Rooijen (50PLUS):

Wat zou u ervan vinden om eens te bekijken of, als de levensverwachting meerdere jaren gaat dalen — we zijn daar een beetje mee begonnen — een daling van de AOW-leeftijd, met overigens alle bezwaren van dien, in ogenschouw zou moeten worden genomen? Ik zeg al, ik zie de bezwaren uiteraard ook

Handelingen I 2020/21, nr. 11, item 5, p. 16

Minister Koolmees:

Het tweede punt van de heer Van Rooijen ging over de levensverwachting. Wat als die naar beneden gaat? Dat is ook in de Tweede Kamer aan de orde geweest. De heer Van Kent van de SP heeft daarnaar gevraagd en daar heb ik op gereageerd, zoals u heeft kunnen lezen in de stukken. Ik kom daar in het nieuwe jaar op terug, omdat daar flink wat uitvoeringsconsequenties mee gepaard gaan. Als u het goed vindt, zal ik een afschrift daarvan naar de Kamer toesturen, zodat de Kamer daarvan op de hoogte is.


Brondocumenten


Historie