35.669

Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakketIn deze eerste incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021 (35.570 XV) gewijzigd in verband met de aanvullende maatregelen die genomen zijn ten aanzien van het coronavirus. De maatregelen zijn aangekondigd in de brief 'Aanpassingen in het economische steun– en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus’ (EK 35.420 V) van 9 december 2020, de brief 'Specifieke aanpassingen in het economisch steun –en herstelpakket’ van 18 december 2020 (EK 35.420 X) en de brief ‘Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket’ van 21 januari 2021 (EK 35.420 AB).


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 2 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 april 2021 als hamerstuk afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

10 december 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten