Dinsdag 15 december 2020, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 11 december jl. van de commissiestaf heeft ontvangen

3.
35556

Differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en aanpassing van de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen

Procedure

4.
35.420, V

Brief van de ministers van EZK, van FIN en van SZW, de staatssecretarissen van EZK, van FIN - Toeslagen en Belastingdienst en van SZW over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief inzake Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen