Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 december 2020
1.
35555

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten; mede namens de fracties van GroenLinks, PvdA en 50PLUS) en 50PLUS (Van Rooijen). Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, woensdag 6 januari 2021, 16.00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 12 januari 2021 (desgewenst inclusief stemmingen).

2.
35556

Differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en aanpassing van de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
35.420, V

Brief van de ministers van EZK, van FIN en van SZW, de staatssecretarissen van EZK, van FIN - Toeslagen en Belastingdienst en van SZW over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus; Noodpakket banen en economie

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de concepttoezegging aan het lid Van Kesteren (CDA) daarmee als voldaan.

4.
31322, C

Brief van de staatssecretaris van SZW van 11 december 2020 met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman