Dinsdag 24 mei 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)voorbereidend onderzoek

Bespreking

  • brief  van de minister van VWS van 17 mei 2011 (29282, C) in reactie op brief van 18 april 2011 (EK 29.282, C)

bij

bespreking

  • brief van de minister van VWS van 17 mei 2011 in reactie op brief van 25 maart 2011 over zelfstandige bestuursorganen  onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (EK 31.950, D)

bij

bespreking

  • brief van de minister van VWS over Voorhang bekostiging dure geneesmiddelen (TNF-alfaremmers) (TK 29.248, nr. 208)

bij

bespreking

  • verslag mondeling overleg EPD op 10 mei 2011

bij


Vergaderstukken