Dinsdag 25 januari 2011 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)nadere procedure

nadere procedure

inbreng brief

bij

Bespreking

brief van de minister van VWS van 17 december 2010 over stand van zaken maatregelen wanbetalers zorgverzekering (EK 31736, I) en toezeggingen  

T01059 Rapportage effecten wetsvoorstel

T01058 Interne verkenning


Vergaderstukken