Parlementaire activiteiten van Drs. C. Teunissen (PvdD)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):