WetsvoorstellenMoties


Schriftelijke vragen

  • 7 september 2006, J.H. Eigeman (PvdA), W.K. Hoekzema (VVD), H. ten Hoeve (OSF), M.J.M. Kox (SP), P.R.H.M. van der Linden (CDA), E. van Middelkoop (ChristenUnie), L.H.G. Platvoet (GroenLinks), E.H. Schuyer (D66) en E. van Thijn (PvdA)
    inzake de motie voor een resolutie inzake de toetreding van de EG/EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM)
    pdf pdf
    aanhangsels 2006-2007 nr. 1 (antwoord ontvangen op: 5 oktober 2006)

Toezeggingen