32.735, C

Gewijzigde motie-Franken (CDA) c.s. over zich blijven inzetten voor de mensenrechtenIn deze motie wordt de regering verzocht, in overeenstemming met de lange traditie van het Nederlands mensenrechtenbeleid en in het bijzonder het buitenlands beleid van het vorige kabinet, te blijven inzetten voor de mensenrechten conform haar verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM en de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Tevens wordt de regering verzocht actief de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM te blijven bevorderen.Kerngegevens

nummer 32.735, C
ingediend 13 maart 2012
gewijzigd 13 maart 2012
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 maart 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV stemde tegen.
indiener(s) H. Franken (CDA)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
A. Broekers-Knol (VVD)
G. Holdijk (SGP)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
N.J. Schrijver (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Mensenrechten in het buitenlands beleid (32.735)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)