32.500, O

Motie-Engels (D66) c.s. over afzien van initiatieven om Unierechtelijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigenIn deze motie wordt de regering verzocht bij de legislatieve invulling van de maatregelen uit het gedoogakkoord de geldende internationale rechtsregels te respecteren en af te zien van initiatieven om Unierechterlijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigen.Kerngegevens

nummer 32.500, O
ingediend 7 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Yildirim, GroenLinks, SP, D66, OSF, PvdD, PvdA en ChristenUnie stemden voor
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
H.C.P. Noten
E. Schuurman
B. Staal
C. P. Thissen (GroenLinks)
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)