Verenigde Vergadering Prinsjesdag 2018De Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal hielden dinsdag 18 september 2018 hun traditionele Verenigde Vergadering ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar op Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander sprak zoals gebruikelijk namens de regering de Troonrede uit waarin plannen voor 2019 worden ontvouwd. De Koning stond aan het begin van de Troonrede stil bij de herdenking van 75 jaar bevrijding in 2019. In het najaar van 1944 werd de bezetter uit grote delen van Zuid-Nederland verdreven.

Grotere versie foto

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol is Voorzitter van de Verenigde Vergadering. Zij opende de vergadering met de woorden: "De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend." Daarna stelde zij een commissie van in- en uitgeleide in van zes leden die Zijne Majesteit de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis bij binnenkomst ontving. Die commissie stond onder leiding van de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib en bestond verder uit de Eerste Kamerleden Joris Backer (D66), Peter Ester (ChristenUnie) en de Tweede Kamerleden Malik Azmani (VVD), Harm Beertema (PVV) en Madeleine van Toorenburg (CDA).

Naast de Kamerleden zaten ook de leden van de Rijksministerraad, de Raad van State, het corps diplomatique en andere genodigden in de Ridderzaal. Verder waren er plaatsen voor de pers en voor burgers, bijvoorbeeld vanuit alle provincies.

Tijdens de Verenigde Vergadering werd muziek ten gehore gebracht door musici van het Residentie Orkest. Bij de binnenkomst van de Koning werd 'Il discorso della Corona' van de componist Jurriaan Andriessen gespeeld. Ook werden delen uit de Peer Gynt Suite van de componist Grieg uitgevoerd. En bij het vertrek van de Koning werd ten slotte de door Johan de Meij gecomponeerde 'Hymne voor de Staten-Generaal' ten gehore gebracht.

Website van de Rijksoverheid met o.a. de tekst van de Troonrede


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 32 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.