foto van Broekers-Knol, A.

Ankie Broekers-Knol (1946) was van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Zij was van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019 Voorzitter van de Eerste Kamer. Van 2 oktober 2001 tot 11 juni 2019 was zij lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Ankie Broekers-Knol was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J), ondervoorzitter van de commissie voor Europese Samenwerkingorganisaties (ESO) en lid van de commissie voor Immigratie en Asiel en JBZ-Raad (I&A/JBZ), en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO). Daarnaast was zij lid van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, en lid van de delegatie COSAC.


Anciënniteit

6461 dagen
(2 oktober 2001 tot 11 juni 2019)