Staten-Generaal stellen commissie in voor benoeming regentDe Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal heeft op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering, na advisering door de Voorzitter van de Tweede Kamer, besloten een commissie in te stellen ter voorbereiding van de openbare beraadslaging over een drietal wetsvoorstellen betreffende de benoeming van een regent en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning.

Tot leden, respectievelijk plaatsvervangende leden van de commissie zijn benoemd:

VVD: Van der Burg, Fred De Graaf, Taverne.

plaatsvervangers: Litjens, Knip, Van Oosten.

PvdA: Recourt, Schrijver, Vermeij.

plaatsvervangers: Fokke, Sylvester, Arib.

PVV: Bosma, Peter van Dijk.

plaatsvervangers: Beertema, Van Strien.

CDA: Van Bijsterveld, Van Toorenburg.

plaatsvervangers: Lokin-Sassen, Bruins Slot.

SP: Van Raak, Vliegenthart.

plaatsvervangers: De Wit, Slagter-Roukema.

D66: Engels, Schouw.

plaatsvervangers: Thom de Graaf, Pechtold.

GroenLinks: Klaver.

plaatsvervanger: Strik.

ChristenUnie: Kuiper.

plaatsvervanger: Segers.

SGP: Holdijk.

plaatsvervanger: Bisschop.

PvdD: Koffeman.

plaatsvervanger: Thieme.

50Plus: Nagel.

plaatsvervanger: Klein.

OSF: De Lange.

De eerste vergadering van de commissie vindt plaats op dinsdag 29 oktober 2013 in de Handelingenkamer in het gebouw van de Eerste Kamer.

De wetsvoorstellen:

Zie ook:


Deel dit item: