Reglement van Orde Verenigde VergaderingDe Grondwet bepaalt in artikel 72 dat de beide Kamers der Staten-Generaal elk afzonderlijk en in Verenigde Vergadering, een Reglement van Orde opstellen.

Het Reglement van Orde bevat regels over de organisatie en de werkwijze van de Verenigde Vergadering. Het reglement wordt door deze vergadering opgesteld en openbaar gemaakt.