Commissie voorbereiding plenaire behandeling wetsvoorstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige KoningDeze gemeenschappelijke commissie uit beide Kamers van de Staten-Generaal heeft de openbare beraadslaging, tijdens een plenaire Verenigde Vergadering, over de volgende wetsvoorstellen voorbereid:

De voorzitter van de commissie was prof. mr. J.W.M. Engels (D66).

De griffier van de commissie was mr. G.J.A. Hamilton.