Prof. dr. S.C. van Bijsterveld (CDA)foto van Bijsterveld, S.C.van

Sophie van Bijsterveld (1960) is sinds 12 juni 2007 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Zij is hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mevrouw Van Bijsterveld is vice-voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V).Personalia

 • geboren te Baltimore (V.S.), 20 augustus 1960
 • ongehuwd

woonplaats

 • Rijen, Noord-Brabant

levensbeschouwing

 • Rooms-Katholiek

Opleidingen

 • Nederlands recht: staats- en bestuursrecht en privaatrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1977 tot 1983
 • v.w.o., "Christelijk Gymnasium" te Utrecht, van 1971 tot 1977

Promotie

 • rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, 16 december 1988

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 12 juni 2007
 • Hoogleraar Religie, recht en samenleving, Radboud Universiteit Nijmegen vanaf 1 september 2014
 • Bijzonder hoogleraar Religie, rechtsstaat en samenleving, Universiteit van Tilburg, van oktober 2010 tot 1 september 2014 (vanwege de Stichting Religie in het publieke domein) vanaf 1 oktober 2010 tot 1 september 2014
 • Universitair hoofddocent Europees en Internationaal Publiekrecht, Universiteit Tilburg vanaf 1999 tot 1 september 2014
 • Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Katholieke Universiteit Brabant (thans Universiteit Tilburg) vanaf 1992 tot 1999
 • Universitair docent staats- en bestuursrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg vanaf 1983 tot 1991
 • Adjunct-wetenschapppelijk ambtenaar Romeins recht, Vrije Universiteit te Amsterdam vanaf 1983 tot 1984

andere activiteiten

 • Voorzitter Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) vanaf 2016
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) vanaf 2016
 • Lid Opleidingscommissie van de Academie voor wetgeving vanaf september 2013 tot 1 januari 2018
 • Lid redactie "Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid" vanaf 2010
 • Lid ledenraad Pax Christi vanaf 2009 tot 2010
 • Adviseur Interkerkelijk Contact in Overheidszaken vanaf 2008 tot september 2018
 • Lid redactieraad "Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht" vanaf 2006 tot 2010
 • Adviseur Nationale Conventie vanaf 2006 tot 2006
 • Lid Raad voor het Openbaar Bestuur vanaf 1 januari 2004 tot 2007
 • Plaatsvervangend lid Commissie voor Bezwaar en Beroep, gemeente Gilze en Rijen vanaf 2004 tot 2006
 • Lid Raad van Advies Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, Universiteit van Tilburg vanaf 2002 tot 2010
 • Lid bestuur "Het Sormanifonds" vanaf 2002 tot 2006
 • Lid bestuur Commissie Justitia et Pax vanaf 2000 tot 2005
 • Lid bestuur KASKI (onderzoeksinstituut over religie en samenleving) vanaf 1999 tot 2006
 • Lid Advisory Council of Freedom of Religion or Belief van het ODIHR (Office of Democratic Institutions and Human Rights) van de OVSE vanaf 1998 tot 2013
 • Lid bestuur NVVR (Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking) vanaf 1998 tot 2007
 • Lid wetenschappelijke adviesraad Radboudstichting vanaf 1998 tot 2006
 • Lid Commissie voor Bezwaar en Beroep, gemeente Gilze en Rijen vanaf 1996 tot 2004
 • Secretaris Interkerkelijk Contact in Overheidszaken vanaf 1989 tot 2008

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Redactielid Christen Democratische Verkenningen vanaf 1 januari 2019
 • Voorzitter Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) vanaf 2016
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) vanaf 2016
 • Hoogleraar Religie, recht en samenleving, Radboud Universiteit Nijmegen vanaf 1 september 2014
 • Lid redactie "Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid" vanaf 2010

afgesloten

 • Lid Opleidingscommissie van de Academie voor wetgeving vanaf september 2013 tot 1 januari 2018
 • Bijzonder hoogleraar Religie, rechtsstaat en samenleving, Universiteit van Tilburg, van oktober 2010 tot 1 september 2014 (vanwege de Stichting Religie in het publieke domein) vanaf 1 oktober 2010 tot 1 september 2014
 • Lid ledenraad Pax Christi vanaf 2009 tot 2010
 • Adviseur Interkerkelijk Contact in Overheidszaken vanaf 2008 tot september 2018
 • Lid redactieraad "Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht" vanaf 2006 tot 2010
 • Lid Raad van Advies Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, Universiteit van Tilburg vanaf 2002 tot 2010
 • Universitair hoofddocent Europees en Internationaal Publiekrecht, Universiteit Tilburg vanaf 1999 tot 1 september 2014
 • Lid Advisory Council of Freedom of Religion or Belief van het ODIHR (Office of Democratic Institutions and Human Rights) van de OVSE vanaf 1998 tot 2013
 • Secretaris Interkerkelijk Contact in Overheidszaken vanaf 1989 tot 2008

Partijpolitieke functies

 • Lid bestuur Wetenschappelijk Instituut van het CDA, van 2008 tot 2015

Publicaties

 • een groot aantal publicaties op het gebied van nationaal en internationaal constitutioneel recht en governance
 • "200 jaar Koninkrijk: religie, staat en samenleving" (2013) (red.)
 • "Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie" (2008, 2009)
 • "The Empty Throne: Democracy and the Rule of Law in Transition" (2002)
 • "De hybride universiteit: het onverenigbare verenigd?. De integratie van taak en markt in de universiteit van de toekomst", samen met C.A.M. Mouwen (2000)
 • "Godsdienstvrijheid in Europees perspectief" (1998)
 • "De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten" (1988)

Anciënniteit

4367 dagen
(12 juni 2007 tot heden)