Dinsdag 28 maart 2023, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Voorbereiding beleidsdebat fondsen op 4 april 2023

Bespreking aanwezige bewindslieden

3.Rondvraag


Korte aantekeningen