Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 28 maart 2023
1. Voorbereiding beleidsdebat fondsen op 4 april 2023

De commissies bespreken het ambtelijk ontvangen voorstel om naast de reeds uitgenodigde bewindspersonen ook de minister voor Klimaat en Energie uit te nodigen en beslissen in principe om het eerder genomen besluit te handhaven en indien mogelijk en noodzakelijk voor de beantwoording van de vragen, de minister voor Klimaat en Energie ook uit te laten nodigen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man