Verslag van de vergadering van de commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 21 maart 2023Regulier

Datum: 21 maart 2023
Aanvang: 14.30 uur
Sluiting: 14.35 uur
Locatie: commissiekamer 3
Voorzitter: Atsma
Griffier: De BoerSprekers


Besluitpunten