Dinsdag 21 maart 2023, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Veehouderij en gezondheid omwonenden (T02664)

Verslag nader schriftelijk overleg (28973 / 29683, M)

Inbreng nader schriftelijk overleg

3.Rondvraag


Korte aantekeningen