Dinsdag 14 maart 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35603

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

Nadere procedure


5.Stikstofproblematiek

Inbreng schriftelijk overleg
9.Veehouderij en gezondheid omwonenden (T02664)

Verslag nader schriftelijk overleg (28973 / 29683, M)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg


11.Interparliamentary Conference on the challenges and opportunities for the EU’s future energy supply

Stockholm, 23 - 24 april 2023

Bespreking uitnodiging

12.Mededelingen en informatie

13.Rondvraag


Korte aantekeningen