Dinsdag 31 januari 2023, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Beleidsdebat fondsen

Bespreking datum en voorbereiding

3.Berichtgeving over mogelijke verkoop 'Duitse tak' Tennet

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen