Dinsdag 17 januari 2023, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-FIN

2.Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

Verslag schriftelijk overleg (36059, D)

Inbreng nader schriftelijk overleg


3.Rondvraag


Korte aantekeningen